Style Switcher

Predefined Colors

Sri Kartika A. Rahman Lecturer, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education

About Me Publications

Sri Kartika A. Rahman

Lecturer, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education kartika.rahman@ubd.edu.bn


ABOUT ME

Pengalaman kerja:
Pensyarah Pendidikan Bahasa Melayu di Kumpulan Akademik Pendidikan Bahasa & Literasi, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD. (2009 hingga sekarang)
Tutor Pendidikan Bahasa Melayu di Jabatan Pendidikan Bahasa, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD. (2007-2008)
Pegawai Pelajaran di Sekolah Rendah AHMY Katimahar, Kementerian Pendidikan (2006-2007)

Pendidikan:
MA in Language Learning and Education, University of York, UK (2009)
BA (Hons) Primary Education, Universiti Brunei Darussalam (2005)

RESEARCH INTERESTS

Pendidikan Bahasa Melayu dan Jawi


TOP PUBLICATIONS

1. Sri Kartika Rahman, Mesra Adikasuma Metussin, Suraya Tarasat, Abu Bakar Madin & Noradinah Jaidi (2014). Keberkesanan bahan visual dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 134, 454-462.

2. Sri Kartika Rahman, Noradinah Jaidi, Suraya Tarasat, & Mohammad Yusri Abdullah (2014). Kesan penggunaan perisian iMindMap dalam penulisan karangan jenis rencana. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 134, 389-398.


CONSULTANCY

Dilantik sebagai pakar dalam pembinaan Standard Literasi Bahasa Melayu kerjasama dengan Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam (Januari - Jun 2017).

Penyelidik Kajian dan Pembina Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Tahun 10 Seluruh Negara anjuran Unit Latihan dan Perkembangan Staf, Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (Oktober 2013 - September 2014).

Penyelidik Kajian Guru dan Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah di Negara Brunei Darussalam kerjasama dengan Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam (Januari 2013–Januari 2014).

Faslitator Bengkel Bacaan Awal Anak Damit bagi Guru-Guru Pra anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan (7 & 8 Januari 2014).

Fasilitator Bengkel Pengajaran Lisan Bahasa Melayu bagi Guru-Guru Singapura (26 Jun 2013).

Fasilitator Bengkel Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Memoden bagi Guru-Guru Sekolah Menengah anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (5-8 Jun 2013).

Fasilitator Bengkel Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Meringkaskan Karangan bagi Guru-Guru Sekolah Menengah anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (2-6 Mei 2013).

Fasilitator Bengkel Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Karangan bagi Guru-Guru Sekolah Menengah anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (11-15 April 2013).

Fasilitator Bengkel Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Jawi bagi Guru-Guru Sekolah Menengah anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (14-18 Februari 2013).

Fasilitator Bengkel Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Jawi bagi Guru-Guru Sekolah Rendah anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (7-12 Februari 2013).

Fasilitator Bengkel Mereka bentuk rubrik untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Yayasan (2010)

Fasilitator Bengkel Penilaian Kendalian Sekolah untuk Pembelajaran (SBAfL) bagi guru-guru Bahasa Melayu tahun 7 dan 8 seluruh negara anjuran Kementerian Pendidikan (17 Mei - 29 Julai 2010).


Industry, Institute, or Organisation Collaboration

Kementerian Pendidikan, Brunei Darussalam